Praktisch

Kosten en vergoedingen:Haptotherapie wordt gedeeltelijk vergoed onder de noemer complementaire zorg / alternatieve behandelwijzen / psychosociale zorg of alternatieve beweegzorg. De kosten bedragen € 80,00 voor een sessie van een uur. Veel verzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten via een aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar. Via de website van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) kun je eenvoudig achterhalen voor welke vergoeding je mogelijk in aanmerking komt. Het is wel raadzaam de exacte vergoeding voor jouw situatie na te vragen bij je verzekeraar.

Een afspraak maken:Een verwijzing van een arts of specialist is geen vereiste. In het eerste gesprek maken we kennis met elkaar en we kijken dan ook of haptotherapie past bij je vraag. Deze kennismaking breng ik niet in rekening. Besluit je een traject te starten dan vraag ik je een behandelovereenkomst te ondertekenen. Hiermee geef je mij toestemming je gegevens op te slaan in een dossier, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden vermeld in het behandeldocument en in het document AVG. De behandelovereenkomst. De praktijk is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 – 18.00 uur. Ik deel mijn praktijkruimte met Astrid Mols. Zij is haptotherapeute, aangesloten bij de NFG en werkzaam op vrijdag. Dit sluit aan bij mijn eigen ontwikkeling en behoefte aan meer verbinding, samenwerking, uitwisseling.

Locatie:De praktijk is gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw op het Stationsplein. Dit is schuin tegenover het Centraal Station Nijmegen.

Uw privacy: Ik houd me aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Privacyverklaring.

Meldcode: Bij het vermoeden van huiselijk geweld heb ik als zorgverlener een meldplicht volgens de meldcode huiselijk geweld. Protocol meldcode.

Klacht: Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging NFG. Eventuele klachten over de zorgverlening lopen in eerste instantie via mij en als we er samen niet uitkomen via mijn beroepsvereniging, de NFG. Klachtenprocedure.

Evaluatie: Na afloop van een traject vind ik het fijn als je een evaluatieformulier invult, waarbij je verslag doet van in hoeverre de gestelde doelen zijn gehaald en je wat zegt over mijn begeleiding daarin. Het document is binnenkort hier te downloaden wordt als vertrouwelijk behandeld.

Links
Instituut voor toegepaste haptonomie in Nijmegen, ITH
Startpagina haptonomie