Kind

Recensie ouder “Yarah heeft een motiverende manier van werken. Als ouder kom je met allerlei adviezen in aanmerking. Yarah luistert en voelt je goed aan. Ze kijkt naar wat de situatie nodig heeft. Hoe kan ze bijsturen? Of soms laten gebeuren! En dat werkt bij onze dochter. Ze heeft ons vertrouwen en kracht gegeven.”

Met veel plezier werk ik al 20 jaar met kinderen, waarvan 4 jaar in het onderwijs en 10 jaar in de jeugdzorg en de laatste 6 jaar in mijn eigen praktijk. Ik sta voor korte intensieve trajecten met kinderen omdat ik merk dat ze snel lerende zijn en al spelenderwijs hun verhaal en mogelijkheden vertellen.

Bij aanmelding per telefoon of e-mail wordt u uitgenodigd om samen met uw partner of mede opvoeder op gesprek te komen. In deze eerste sessie bespreken we de situatie van uw kind en geef ik u inhoudelijk en praktische informatie over mijn werkwijze. Aan de hand van dit gesprek kunt u beslissen of u de begeleiding voor u kind bij mij wilt voortzetten.

Ik werk met uw kind in 4 ontmoetingen aan de opbouw van relatie en het duidelijk krijgen van de kwaliteiten van uw kind. We bespreken de problematiek en onderzoeken de mogelijkheden door meer betekenis te verlenen. Wat vertelt dit probleem u en uw kind? Dit wordt teruggekoppeld in het oudergesprek wat hierop volgt. Daarna werk ik nog 4 keer met uw kind. Het traject wordt afgesloten met een een oudergesprek waarin we bespreken hoe u de ontwikkeling verder kunt ondersteunen in de thuissituatie en op welke manier u deze kunt bevestigingen en bestendigen.

Ik kijk naar mogelijkheden van het kind en gebruik deze om doelen te realiseren. 

Drie kernvragen die centraal staan in mijn begeleiding zijn: 

1) Hoe ga je met jezelf om? 

2) Hoe laat je met jezelf omgaan?

3) Hoe gaan anderen met je om?

In de antwoorden hoor ik welke positie het kind in zijn omgeving inneemt en welke invloed de omgeving op het gedrag van het kind heeft. We staan stil bij hoe het kind zich voelt in deze situatie en bij wat het mogelijk anders zou willen invullen. 

We bespreken wat de moeite waard is om samen aan te werken en wat voor het kind de moeite waard is om thuis te oefenen.

Ik sta bekend om mijn speelse aanpak met kinderen waarin ik ze uitdaag en prikkel om hun kwaliteiten in de relatie zichtbaar te maken en opening te bieden in hun diepere gevoelsleven.

Mijn begeleiding is luisterend, verbindend, en opbouwend. Ik kijk naar welke mogelijkheden het kind nog (te) veel toedekt en nodig uit om daaraan invulling te geven. Bijv. Zeggen wat je voelt, ervaren dat je iets durft of niet, ervaren dat je vertrouwen hebt of niet, ontdekken wat je weet en kan, waarnemen wat jouw gedrag met mij doet of andersom. 

Zo leert het kind om de zelfwaardering en waardering voor anderen te ervaren, zodat het met een goed gevoel verbinding maakt met leeftijdsgenootjes, ouders opvoeders, familie, leerkrachten etc.

Kinderen

Als kinderen met gevoelens worstelen reageren ze primair en gaan simpelweg ander gedrag vertonen. Als er dingen gebeuren die ze niet aan kunnen, reageren kinderen hierop. Dat kan zijn door zich af te sluiten, te verharden of bijvoorbeeld door het contact te gaan vermijden. Ieder kind zal dat op zijn of haar eigen manier doen. Enkele voorbeelden:

  • Door te proberen ’s nachts te verwerken wat overdag niet paste wat kan resulteren in slecht slapen;
  • Door het contact dat niet meer goed voelt te vermijden en zelfs alle contact te vermijden;
  • Ingehouden met onvoorspelbare woede uitbarstingen;
  • Ingehouden en weinig plezier en weinig energie, vaak wat somber;
  • Extra druk, initiatiefrijk en achteraf verbaasd staan te kijken naar wat er nu toch weer gebeurd is;
  • Heel verschillend gedrag thuis en op school laten zien

Alle kinderen reageren weer anders, afhankelijk van zijn of haar karakter en de situatie waarin het opgroeit.

Haptotherapie voor kinderen

Haptotherapie kan kinderen, spelenderwijs, aan het lijf het verschil laten ervaren hoe het voelt als je je afsluit voor contact en hoe het lichaam vrijer voelt als je je kunt openstellen voor een goed voelend contact. Een kind heeft van nature een grote drang om zich te ontwikkelen. Zodra het kind een goede vorm van contact weer herontdekt, zal het op een alerte manier verkennen of het contact veilig en vertrouwd is en proberen dit uit te bouwen. Juist omdat haptotherapie ervaringsgericht is en de relatie centraal staat, past de therapie bij de ontwikkeling van een kind.