Jong volwassene

Juist in de pubertijd komt er een scala van emoties los. Mede door de hormonen maar ook de omgeving (school, vriendjes en vriendinnetjes, verliefd zijn), het speelt allemaal een grote rol. Het losmaken van je ouders en ondertussen worstelen met je emoties is niet altijd even gemakkelijk. Het kan dan erg fijn zijn als iemand je helpt, begeleidt in dat proces. Iemand anders dan je ouders. Dat de Haptotherapeut je helpt je gevoelens te ontrafelen en op een rij te zetten. Dat iemand je helpt om zekerder in het levende te staan en op een adequate manier contact te maken met je jezelf en je omgeving. Het uitgangspunt daarbij is altijd acceptatie van het volwassen wordende kind. Zeker wanneer een kind in deze periode ‘Life Everts’ meemaakt zoals het overlijden van een belangrijk persoon of een scheiding van ouders.