Ouderbegeleiding

Ouders spelen de hoofdrol in het leven van een kind. Ouder en kind zijn onlosmakend met elkaar verbonden. Ze zijn van elkaar te onderscheiden maar niet te scheiden. Als het niet zo goed gaat met je kind dan heeft dat zijn weerslag op de ouder(s) en andersom. Daarom is betrokkenheid van ouder(s) erg belangrijk. Als je er voor open staat kun je ook als ouder(s) hierin op weg geholpen worden.

Tijdens mijn werkervaring heb ik veel ouders geholpen om hun kind beter te begrijpen en om, samen of alleen, te ervaren wat jij/jullie en je kind nodig hebben.  Bij ouderbegeleiding op haptonomische basis speelt het gevoelscontact wat je met je kind hebt een grote rol. Hoe ziet jullie verbinding eruit? Waar is de beste ingang tot contact? Wat hebben jullie daarin nodig? Ook praktische zaken komen aan bod. Voor kleine kinderen kan dit een goed ritme zijn of een andere vorm van contact maken of grenzen stellen. Bij pubers kan het zijn dat we bekijken wat er mogelijk is en dat het samen opstellen van regels en afspraken belangrijk is.