Ouder – Kind therapie

Ondanks onze goede bedoelingen en onze beste inzet zullen er altijd problemen tijdens de opvoeding zijn waarop we niet direct het juiste antwoord weten. Soms hebben ouder en kind hulp nodig om het weer fijn te hebben met elkaar. Om verschillende redenen kan de relatie tussen een ouder (of verzorger) en kind verstoord raken. Ouder en kind kunnen bijvoorbeeld samen nare ervaringen hebben meegemaakt of zijn lang of abrupt van elkaar gescheiden. Dit zijn heftige gebeurtenissen voor zowel de ouder als het kind. Echter ook door het gewone opvoeden kunnen ouder en kind op afstand van elkaar raken. Het lukt ouder en kind bijvoorbeeld niet meer om de ander te begrijpen en uit angst voor conflicten of voor afwijzing, zoeken zij elkaar niet meer op.

Een kind heeft zijn ouder hard nodig en daarom is het ook van groot belang dat de relatie weer hersteld wordt, zodat er weer sprake is van een positieve, plezierige relatie. Meestal lukt het ouder en kind om de relatie zelf weer te herstellen. Soms is er meer voor nodig. In de ouder-kindstherapie komen ouder en kind samen naar de haptotherapie. De haptotherapeut zorgt ervoor dat de relatie tussen ouder en kind kan herstellen. De verbinding tussen ouder en kind is hierbij het belangrijkste. Dit bereiken we door te praten maar vooral te voelen, aanraken en oefeningen. Hoe kunnen jullie het contact met elkaar herstellen en hoe kunnen julie daarmee verder?

Wanneer er sprake is van hechtingsproblematiek komen daar wat specifieke vaardigheden bij kijken. In een intake gesprek zullen we met elkaar bespreken wat er mogelijk is en welke methoden ik daarvoor inzet.

 

IMG_8662