Haptonomie en Coaching

Coaching op haptonomische basis is gericht op het versterken van praktische vaardigheden om met plezier in werk, gezin en samenleving te kunnen staan. Het combineren van de verbinding met jezelf en het contact met je omgeving vormt hierin het uitgangspunt. Als coach begeleid Yarah mensen en leert ze ze beter om te gaan met de problemen die zij in hun dagelijks leven ervaren. Dit kan werk gerelateerd zijn. Maar ook in gezinsverband kan bijvoorbeeld sprake zijn van een hoge opvoedingsdruk vanwege een scala aan onderliggende oorzaken. Bij een coachingstraject gaan we inzicht verwerven in knelpunten en problemen waarna we gezamenlijk op zoek gaan naar mogelijke oplossingen en alternatieven om die vervolgens toe te gaan passen in het dagelijkse leven.

Werk gerelateerde coaching wordt in een aantal gevallen vergoed door de werkgever.