Algemene Voorwaarden Haptotherapie Nijmegen

Behandeling

 • Een behandeling duurt 60 minuten.
 • Tijdens de eerste sessie zal ik u vragen een behandelovereenkomst te ondertekenen als u besluit de begeleiding voort te zetten bij mij.
 • Een uitgangspunt is dat de eerste drie sessies in het teken van de intake staan. Tijdens de derde of vierde sessie vindt een evaluatie plaats waarin behandeldoelen worden geformuleerd en verdere afspraken worden gemaakt.
 • Na deze evaluatie en bij beëindiging van de therapie informeer ik doorgaans de huisarts en/of verwijzer. Dit uiteraard in overleg en alleen met toestemming van u.
 • Tijdens een sessie werk ik via gespreksvoering aanraking en positionering.
 • Ik houd mij aan de beroepscode. U kunt informatie over de beroepscode vinden op de website.

Betalingsvoorwaarden

 • De actuele tarieven vindt u op de tarieven pagina van deze website (www.nijmegenhaptotherapie.nl).
 • De intake/kennismaking wordt niet rekening gebracht.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden (tijdens werkdagen): dit is kosteloos. Anders wordt 75% van het tarief van het consult in rekening gebracht.
 • Facturen worden aan het begin van de nieuwe maand via de mail naar u toegezonden.
 • De betalingstermijn voor facturen bedraagt 14 dagen na verzending van de factuur via de mail.
 • Na het verstrijken van deze termijn ontvangt u een herinnering met het verzoek de nota alsnog binnen twee weken te betalen. Doet u dit niet dan treedt verzuim in en staat het mij vrij om zonder ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.
 • Naast de declaratie zal in geval van ingebrekestelling ook de wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

Privacy reglement

 • Uw privacy is belangrijk. Ik volg het beleid van de nieuwe Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) Informatie kunt u vinden op de website onder ‘Uw privacy’.

Klachtenregeling

 • Bij een klacht nodig ik u uit om dit aan mij te melden.
 • De klacht wordt in een persoonlijk gesprek verder besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. Indien dat niet het gewenste effect heeft, kunt u de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van de NFG.
 • De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.